gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2018

Sakslister og møtereferater fra vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde 2018.

Dato Sakslister  Referater  Relaterte dokumenter 
 28. feb.  Saksliste fra VA-gruppa i HVO - 28.2.18.pdf  Møtereferat fra VA-gruppa i HVO - 28.2.18.pdf

 Forskrifter om krav til utslipp - Haugesund kommune.pdf

Sonekart - Haugesund kommune.pdf

Retningslinjene for behandling av utslipp - Tysvær kommune.pdf

Sonekart - Tysvær kommune.pdf

Retningslinjer for behandling av utsleppssøknad for separate avløpsanlegg og sonekart - Vindafjord kommune.pdf

Sveio kommune - retningslinjer avløp.pdf

Sveio kommune - retningslinjer avløp - kommentar.pdf

Sonekartskisse - Bokn kommune.pdf

Haugalandet vannområdeutvalgs høringsinnspill til forslag om endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven - brev til klima- og miljødepartementet.pdf

Rapport fra overvåkingen av vannforekomster i Ryfylke og Haugalandet vannområder 2017.pdf

Referat fra møtet i styringsgruppa for RMP og SMIL 19. januar 2018.pdf

Status for prioriterte vannforekomster i Haugalandet vannområde.ppt

 

 

 

 2. mai  Saksliste fra VA-gruppemøte i HVO - 2.5.18.pdf  Møtereferat fra VA-gruppemøte i HVO -2.5.18.pdf

Utkast til sonekart for kommunene på Haugalandet.pd

Førsteutkast til søknadsskjema for utslipp av avløpsvann etter kapittel 12.pdf

Mal til veiledning for søker etter kapittel 12.pdf

 13. sept.  Saksliste fra VA-gruppemøte i HVO - 13.9.18.pdf  Møtereferat fra VA-gruppemøte i HVO - 13.9.18.pdf

 Andreutkast til søknadsskjema for utslipp av avløpsvann etter kapittel 12.pdf

Utkast ferdigmelding - offentlig og privat VA.pdf

Utkast rørleggermeldingsskjema 2018.pdf

Sak om prinsipp for tilknytning til offentlig avløpsanlegg og fastsettelse av tilknytningsavgift for flermannsboliger - Vindafjord kommune.pdf

Publisert: 11. april 2018 Sist oppdatert: 11. april 2018