gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Ny vannområdekoordinator for Haugalandet vannområde

Sven-Kato Ege er ansatt som ny vannområdekoordinator for Haugalandet vannområde, og har kontorplass i Haugesund.

Mitt navn er Sven-Kato Ege, 26 år gammel, og kommer fra Feda i Kvinesdal kommune. Jeg er ansatt i en 50-80 % stilling som vannområdekoordinator for Haugalandet, hvor prosjektstillingen går frem til utgangen av 2019.

Studiebakgrunn

Jeg har min studiebakgrunn fra Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. Her tok jeg først en bachelorgrad i økologi og naturressurser, og bygde videre på med et masterstudium innenfor natur-, helse- og miljøvern. Mastergraden min (Kartlegging av bekkerøye (Salvelinus fontinalis) i Telemark – En vannkjemisk og fiskebiologisk undersøkelse), levert sommeren 2014, omhandler bekkerøyas biologi, tilpasningsevne og utfordringer for overlevelse i ulike lokaliteter, med hensyn til blant annet trofisk posisjon (δ15N), vannkjemi, diett (δ13C), konkurranse og parasitter. Foruten det teoretiske arbeidet, har jeg relevant kunnskap knyttet til praktisk felt- og laboratoriearbeid.

Gleder meg til å ta fatt på jobben

Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben for et bedre vannmiljø, sammen med engasjerte politikere, fag- og privatpersoner, på tvers av interesser og sektorer.

Publisert: 06. oktober 2016 Sist oppdatert: 06. oktober 2016