gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkingen på Haugalandet er i gang!

Haugalandet vannområde er endelig igang med å kartlegge miljøtilstanden i en rekke innsjøer og elver på Haugalandet. Arbeidet vil foregå gjennom sommer og høst, og ender i en rapport rundt årsskiftet.

Bakgrunnen for overvåkingen er den nasjonale vannforskriftens krav til kunnskap om vannet rundt oss. For de fleste av vassdragene gjør man nå en problemkartlegging for å sikre informasjon om hvilken tilstand vannet har, før man eventuelt setter inn konkrete forurensningsreduserende tiltak i og rundt vannforekomsten. Innsjøene prøvetas én gang i måneden (mai-okt.), mens elvene/bekkene kun trenger og prøvetas én gang i september.Vannforekomstene som er plukket ut i denne kartleggingen er forekomster særlig prioritert for tiltak av regionalplanens tiltaksprogram og  arbeidsgruppen i Haugalandet vannområde. Sakkestadbekken er et restaureringsprosjekt. Resultatene herfra vil kunne brukes som erfaring ved lignende prosjekter.

 

Vassdrag Kommune Antall stasjoner Kommentar
Sakkestadbekken Haugesund/Karmøy 3 Ønskes undersøkt for å se utviklingen av økologisk tilstand før/under og etter bekkeåpning. Prøvetaking i september.
Tilløpselver/bekker til Vatsvassdraget Vindafjord 5 Én prøvestasjon per elv/bekk. Landabekken, Blikraåna, Røyrbekken, Alvseikjeåna og Aurdalsåna undersøkes. Prøvetaking i september.
Storavatnet Tysvær 1 Èn månedlig prøvetaking (mai-oktober).
Erlandsvatnet Tysvær 1 Én månedlig prøvetaking (mai-oktober).
Tilløpsbekker til Storavatnet og Erlandsvatnet Tysvær 4 Én prøvestasjon per bekk. Én tilløpsbekk til Erlandsvatnet og tre tilløpsbekker til Storavatnet undersøkes. Prøvetaking i september.
Årvikelva Tysvær 2 Prøvestasjoner nedenfor utløpet av Storavatnet og ovenfor utløpet til sjø. Prøvetaking i september.
Hilleslandsvatnet Karmøy 1 Én månedlig prøvetaking (mai-oktober). 
Hilleslandbekken Karmøy 2 Prøvestasjoner rett nedenfor utløpet av Hilleslandsvatnet og ovenfor utløpet til sjø. Prøvetaking i september. 
Publisert: 25. juli 2017 Sist oppdatert: 26. juli 2017