gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Årsrapport for Haugaland vannområde høsten 2016 og 2017

Haugaland vannområdeutvalg godkjente 14. juni 2018 årsrapporten for Haugaland vannområde for høsten 2016 og 2017.

                                 

Årsrapporten skal være et dokument til internt og eksternt bruk, både i og utenfor vannområdet. Dokumentet oppsummerer og dokumenterer vannområdets arbeid innenfor et gitt tidsrom, og er viktig i erfaringsøyemed og som grunnlag for videre arbeid og prioriteringer. På denne måten bidrar årsrapporten til en bevissthet og langsiktighet i det lokale vannarbeidet, knyttet opp mot vannarbeidets overordnede vannforvaltningsmål. 

Årsrapportens inndeling;

- Møtevirksomhet og aktiviteter i gruppene

- Viktig arbeid i vannområdet

- Prosjektregnskap

- Resultater i 2016 og 2017

- Vurdering og konklusjon

Publisert: 06. juli 2018 Sist oppdatert: 09. juli 2018