gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Årsrapport for Haugaland vannområde 2018

Haugaland vannområdeutvalg godkjente 31. januar 2019 årsrapporten for Haugaland vannområde 2018.

Årsrapporten skal være et dokument til internt og eksternt bruk, både i og utenfor vannområdet. Dokumentet oppsummerer og dokumenterer vannområdets arbeid innenfor et gitt tidsrom, og er viktig i erfaringsøyemed og som grunnlag for videre arbeid og prioriteringer. På denne måten bidrar årsrapporten til en bevissthet og langsiktighet i det lokale vannarbeidet, knyttet opp mot vannarbeidets overordnede vannforvaltningsmål. 

Årsrapportens inndeling;

- Møtevirksomhet og aktiviteter i gruppene

- Viktig arbeid i vannområdet

- Prosjektregnskap

- Resultater i 2018

- Vurdering og konklusjon

Publisert: 19. mars 2019 Sist oppdatert: 19. mars 2019