gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Årsmeldinger 2019

Årsmelding for Jæren vannområde 2019 er godkjent av Jæren vannområdeutvalg. Årsmeldingen for Frivillige tiltak i landbruket 2019 vil bli publisert når den er ferdigstilt, mens Avløpsgruppas årsmelding kun inngår under vannområdets årsmelding.

Årsmeldingen for Jæren vannområde oppsummerer aktiviteten, prosjektene og overvåkingen i 2019. Jæren vannområde er et vannområde med mye aktivitet. Det har blitt brukt store ressurser på overvåkning og analyser, og det er planlagt og satt i gang en rekke tiltak som skal følges opp videre i årene som kommer.

Årsmeldinger for Jæren vannområde 2019.

Publisert: 23. juni 2020 Sist oppdatert: 23. juni 2020