gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles lokal avløpsforskrift for Jærkommunene

Kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har en felles lokal avløpsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1.1.2010.
Foto: Gunnvor Bjorland

Arbeidet med utarbeidelse av forskriften er koordinert gjennom avløpsgruppa i Jæren vannområde.
 
Forskriften trådte i kraft 1.1.2010. Den gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre en 50 person ekvivalenter, i de nevnte kommuner.
 
Utarbeidelsen av felles avløpsforskrift har gitt kommunene på Jæren mulighet til å samordne krav til rensing før utslipp til felles vassdrag, få like krav til godkjenning og dokumentasjon av ulike anleggstyper, og lik søknadsbehandling.
 
De fleste vassdragene på Jæren er forurenset av næringsstoffer, som fosfor og nitrogen. Det er behov for tiltak som reduserer tilførselen av næringsstoffer til disse vassdragene. For å nå fastsatte krav for vannkvalitet har forskriften strengere rensekrav for rensing av fosfor i disse vassdragene. Dette er ett av flere tiltak for å redusere tilførselen av forurensende næringsstoffer til Jærvassdragene.


Se felles avløpsforskrift for Jæren, kommentarer til forskriften, brosjyre om forskriften samt en Power-Point presentasjon, nederst på siden.


Du finner søknadsskjema om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunene i Jærregionen samt søkeveiledning, til høyre.

Mer informasjon om avløpsanlegg kan du få på  www.avlop.no

Relaterte dokumenter:
- Avløpsforskrift for Jæren
- Felles avløpsforskrift for Jæren
- Kommentarer til avløpsforskrift for Jæren
- Brosjyre spredt avløp

Publisert: 12. juli 2012 Sist oppdatert: 17. juni 2015