gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bekkelag

Som en del av arbeidet med "frivillige tiltak i landbruket", har en på Jæren fokusert mye på å etablere det en kaller "bekkelag".

Bekkelagene er samlinger av grunneiere langs en bekk eller kanal som organiserer seg for å hjelpe hverandre til å forbedre og passe på vannkvaliteten i sin lokale bekk/kanal. Noen husker gjerne tilbake hvordan de fisket eller til og med badet i bekken som små, og ingen ønsker å få episoder med utslipp og fiskedød. Dersom noen oppdager mulige punktutslipp eller diffuse utslipp, er meningen at ingen skal kvie seg for å ta kontakt med den som kan ha vært uheldig, men heller hjelpe hverandre til å få ryddet opp på en god måte. Rent vann er et felles ansvar og felles gode.

Det er etablert 44 bekkelag på Jæren, som til sammen organiserer over 1000 grunneiere.


Prosjektlederne for frivillige tiltak i landbruket har vært sentrale med å organisere og følge opp bekkelagene. De deltar på årsmøter, gir råd om driften av bekkelaget, og informerer om miljøtiltak i jordbruket.

Publisert: 08. august 2013 Sist oppdatert: 11. juni 2015