gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Effekt av randsoner langs vassdrag

Ugjødsla randsoner er et av de anbefalte tiltakene mot avrenning fra jordbruksarealene på Jæren. Ugjødsla randsoner er et av flere tiltak som får støtte gjennom Regionalt miljøprogram i Rogaland (RMP). Høsten 2013 fikk vannområdet satt igang undersøkelser av tre etablerte randsoner på Jæren, gjennomført av Bioforsk. Rapport fra undersøkelsene foreligger nå.  
Undersøkelsene har hjulpet oss et stykke på vei med å forstå både prosesser i grasdekte buffersoner, og har gitt innblikk i skjøtsel, bruk og drift av randsonene. Det er imidlertid behov for ytterligere undersøkelser over en lengre tidsperiode, da det tar tid og se resultater av redusert gjødsling og endret drift av arealer. 
Last ned rapporten her
Publisert: 24. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015