gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om miljøtiltak

Det gjennomføres hvert år mange ulike vannforbedrende tiltak i Jæren vannområde.
De fleste tiltakene gjennomføres i landbrukssektoren og i vann- og avløpssektoren, og dette kan du lese mer om på disse sidene.

Det er opprettet flere støtteordninger for frivillige tiltak i landbruket, men også for generelle miljøforbedrende tiltak. Fremover vil det være behov for en rekke habitatforbedrende tiltak også.

Foto: Frøydis Folgerø

Tiltaksarbeid du kan lese mer om på disse sidene:  
-Landbrukssektoren, med frivillige tiltak
- Avløpssektoren, med sanering av gammelt avløpsnett og oppgradering av private avløpsanlegg
Overvannshåndtering


Delfinansiering av tiltak / støtteordninger:

  • SMIL-midler, gjennom kommunene (ta kontakt med den enkelte kommune)
  • Regionalt miljøprogram, gjennom Fylkesmannen i Rogaland (gjelder landbrukstiltak)
  • Vannmiljøtiltaksmidler fra Rogaland fylkeskommune. Informasjon om støtteordningen: www.rogfk.no under økonomisk støtte.
  • Miljødirektoratet - tilskuddsordning for vannmiljøtiltak, søknadsfrist 15. januar. Mer informasjon på Miljødirektoratets sider.
Publisert: 23. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015