gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvannshåndtering

Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Jærregionen fremover. Dette medfører nye utbyggingsområder og tilhørende økt overvannsbelastning på ledningsanlegg og vassdrag. Jæren vannområde har gjennom Avløpsgruppa arbeidet aktivt for å få kommunene til å etablere tiltak som reduserer avrenningen og forurensningen til vassdrag fra utbyggingsområder og industrianlegg. 

Foto: Wenche Knutsen

Jæren vannområde fikk i 2013 utarbeidet en veileder for lokal overvannshåndtering. Veilederen er ment å være et hjelpemiddel til å etablere gode lokale overvannsløsninger.
Veilederen er praktisk rettet med omtale av ulike løsninger samt viktige forutsetninger for å lykkes med lokal overvannshåndtering. 

I forvaltningsplanen for Figgjovassdraget (2010-2015) er krav om lokal overvannshåndtering tatt inn som viktig tiltak. Mange kommuner på Jæren har tatt inn bestemmelser om lokal overvannshåndtering i sine kommuneplaner. Målsetningen er at veilederen skal motivere til og påskynde planleggingen av lokale overvannsløsninger i nye og eksisterende urbane områder. 
Målgruppen for veilederen er kommunal forvaltning, utbyggere og rådgivere. 

Les mer om overvannshåndtering på www.klimatilpasning.no. 
Publisert: 16. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015