gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2017

Dagsorden, sakspapirer og referater fra møtene for Arbeidsgruppa i Jæren vannområde for 2017

Dato Dagsorden Referater Relevante dokumneter  
 1.februar Dagsorden -til møte i arbeidsgruppa - Jæren vannområde 1.februar -.pdf

Referat fra møtet i arbeidsgruppa 30.november 2016.pdf

Sak 2 Felles overvåkingsprogram 2017.pdf

 

 10. mai Dagsorden til møte i arbeidsgruppa - Jæren vannområde 10.mai.pdf

Referat fra møte i arbeidsgruppa 1.feb 2017.pdf

Overføring av midler Jæren vannområde.pdf

 

 9. juni Dagsorden til felles møtet i Jæren vannområdeutvalg og arbeidsgruppa for Jæren vannområde 9.juni.pdf  

Tiltaksovervåking Jæren VO presentasjon fra COWI 9. juni.pdf

Årsmelding for Jæren vannområde 2016.pdf

19.sep

Dagsorden til møte i arbeidsgruppa Jæren vannområde19.september .pdf

 

 

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde 10.mai.pdf

Notat– Tiltaksplan for Figgjovassdraget .pdf

Svar fra Bondelaget på Høyring - Forslag til lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.pdf

Svar fra Fylkesmannen i Rogaland på Høyring - Forslag til lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.pdf

Svar fra Gjesdal Bondelage på Høyring - Forslag til lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.pdf

Svar fra NLR Rogaland på Høyring - Forslag til lokal forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og anna organisk gjødsel.pdf

Svar fra Hå Svineavlslag på Høyring - Forslag til lokal forskrift om avgresning av spredeperiode for hysdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.pdf

Svar fra Landbruksdirektoratet- Lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.pdf

 

7.nov Dagsorden til møte i arbeidsgruppa - Jæren vannområder 7.11.2017.pdf

 

Referat fra møte i arbeidsgruppa i Jæren vannområde 19.september.pdf

Sak 3 felles overvåking .pdf

Tiltakstatus i 2017 for vannområdene - mal.pdf

Tiltaksarbeid med ny giv på Jæren.pdf

 

 

Publisert: 16. februar 2017 Sist oppdatert: 16. februar 2017