gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisasjonsevaluering av Jæren vannområde

Jæren vannområde som organisasjon har blitt evaluert. Resultat kan du lese i vedlagt rapport. Rapporten er utarbeida av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

Fokus i evalueringa har vært på opprettelsen av de to nye faggruppene på avløp og landbruk, som resultat av forrige evaluering i 2002/2003.  Avløpsgruppa og Frivillige tiltak i landbruket er altså særlig omtalt. I tillegg er grepet med å organisere grunneierne i bekkelag, spesielt vurdert.

Rapporten vil bli brukt som grunnlag for videre diskusjoner i Jæren vannområde hvordan organisasjonen kan møte dagens utfordringer best mulig i fremtiden.

Vedlegg:
Jæren vannområde: Ei organisjonsevaluering HLB Arbeidsrapport 1 2014

Publisert: 24. juli 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015