gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget ute på høring

Sandnes kommune har lagt ut Helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget på høring. En helhetlig tiltaksplan skal gjøre det lettere å komme i gang med konkrete tiltak for å følge opp overordnede planer og nå målsetningen om god økologisk tilstand for hele vassdraget. Høringsfrist er 25. september.

Storånavassdraget er et av de viktigste vassdragene i Sandnes kommune, og det har store verdier knyttet til friluftsliv og rekreasjon, naturmiljø og som park- og grøntområde  i byen. Det er stor aktivitet i nedslagsfeltet og påvirkningen på vannmiljø og vannkvalitet er sammensatt. Miljøtilstanden er stort sett ikke god, og det er behov for tiltak for å bedre tilstanden. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en helhetlig tiltaksplan på tvers av fag- og interessefelt knyttet til vassdraget.

Tiltak i landbruket er en viktig del av tiltaksplanen, og disse er i stor grad gjort i samarbeid med bekkelagene og grunneierne langs vassdraget.

Storånavassdraget er et av de prioriterte vassdragene for tiltak i regional vannforvaltningsplan. Utarbeidelse av en helhetlig tiltaksplan er anbefalt som virkemiddel for disse prioriterte vassdragene.  

 

Tiltaksplanen kan lastes ned fra Sandnes kommunes nettsider.

Publisert: 11. september 2017 Sist oppdatert: 11. september 2017