gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kartlegging av fysiske inngrep i Figgjo og Storåna

Ecofact har kartlagt og vurdert fysiske inngrep langs Figgjovassdraget og Storånavassdraget på oppdrag fra Rogaland fylkeskommune.

Foto: Figgjoelva,  Elin Valand

Både i Figgjovassdraget og Storånavassdraget er det gjort mange fysiske inngrep opp gjennom årene. Slike inngrep kan f.eks. være kanalisering, bekkelukking, utfyllinger, fjerning av substrat, fjerning av kantvegetasjon og flomvoller. Inngrepene kan danne vandringshindre, dårligere oppvekst- og gyteforhold for fisk og andre arter, samt øke begroing på substrat i elva.

Ecofact har gjort en grundig kartlegging av slike fysiske inngrep i Storånavassdraget nedstrøms Bråsteinsvatnet (Storåna, Høylandsåna, Kleivane og Melsheibekken) og i Figgjovassdraget nedstrøms Edlandsvatnet. Tiltak er foreslått for å bedre den økologiske tilstanden og rette opp negative effekter av inngrepene.

Rapporten finner du her.
Vedleggene til rapporten finner du her. (Merk at dersom vedleggene skal skrives ut, må dette gjøres i A3 format, liggende papirretning, alle kolonner på ei side).

Publisert: 24. april 2017 Sist oppdatert: 24. april 2017