gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel - Høring

Kommunene i Jæren vannområde, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har utarbeidet forslag til felles lokal forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

Høringsfristen er satt til 08.09.2017 og eventuelle merknader og kommentarer kan sendes til Jæren vannområde ved postmottak@klepp.kommune.no eller Klepp kommune, postboks 25, 4348 Kleppe

Link til høringsdokumentene:

https://www.klepp.kommune.no/politikk-og-innsyn/kunngjeringar/

Spørsmål kan rettes til Koordinator i Vannområde Jæren, Randi Storhaug, telefon 51429840, e-post Randi.storhaug@klepp.kommune.no

Publisert: 29. juni 2017 Sist oppdatert: 29. juni 2017