gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles Tiltaksovervåking 2016

Rapport fra COWI med resultatene fra Jæren vannområdes felles Tiltaksovervåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2016 .

Felles tiltaksovervåking 2016: 

Omfattende overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde har blitt videreført i 2016 og har først og fremst omfattet overvåking av innsjøer og overvåking av kjemiske kvalitetselement i elver og bekker. I tillegg ble zooplankton undersøkt i Frøylandsvatnet og Hålandsvatnet.

COWI AS har utført en tiltaksovervåking i 6 innsjøer i Jæren vannområde i 2016 Undersøkelsen har omfattet overvåking av fytoplankton og vannkjemi i de 6 innsjøene; Dybingen, Frøylandsvatnet, Hålandsvatnet, Kyllesvatnet, Lutsivatnet og Taksdalsvatnet.

I tillegg er det også gjort analyser og vurderinger av vannkjemiske parametere fra 7 elver og bekker i Hå, Sandnes og Time kommuner. Videre er resultatene fra 5 elvevannsforekomster som inngår i statlige programmer Inkludert i rapporten samt 18 elvevannvannsforekomster som inngår i separate kommunale overvåkingsprosjekter i Hå og Sola kommuner vurdert. I  elvene ble det tatt prøver av næringsstoffene total fosfor og totalt nitrogen:

 

Oppsummerte resultater fra COWI rapporten for 2016:

Tilstanden er noe endret for flere av innsjøene sammenliknet med tidligere undersøkelser: 

  • I Dybingen har tilstanden blitt forverret fra moderat til dårlig økologisk tilstand og fremstår som mest eutrof.
  • I Frøylandsvatnet har det skjedd en forbedring fra dårlig til moderat tilstand.
  • Tilstanden i Hålandsvatnet har også blitt forbedret sammenlignet med tidligere undersøkelser, fra svært dårlig til moderat tilstand.
  • Kyllesvatnet og Lutsivatnet ser ut til å være stabile med god tilstand
  • Taksdalsvatnet er noe forverret fra god til moderat tilstand.

Tilstanden er noe endret i noen av elvene sammenliknet med tidligere undersøkelser: 

  • Figgjoelva ved Bore bru hadde fosforinnhold tilsvarende god tilstand dette er en svak bedring fra 2015, men samme tilstandsklasse med hensyn til fosfor verdier.
  • Fuglestadåna og Kvassheimsåna som i fjor hadde fosforinnhold tilsvarende svært god og god tilstand, oppnår i år kun moderat tilstand.
  • Orreåna blitt forverret fra dårlig til svært dårlig
  • De resterende elvene med i overvåkingen har uforandret tilstand

Link til COWI rapport:Rapport Tiltaksovervåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2016.pdf 

Link til COWI presentasjon: Tiltaksovervåking Jæren VO presentasjon fra COWI 9. juni.pdf 

 

 

Foto: Kjell Einan Frøylandsvatnet sett fra Sandtangen i Bryne

 

(Foto: )

Publisert: 26. juni 2017 av Elin.Valand@rogfk.no Sist oppdatert: 26. juni 2017