gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner har vedtatt forskrift om avgrensing av spreieperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

I Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland er avrenning fra landbruket identifisert som en av hovedpåvirkningene/ forurensningskildene i vannforekomstene i regionen. Det må derfor iverksettes en rekke tiltak innenfor sektoren dersom miljømålene skal nås. Avgrensing i spredetidspunkt for å hindre utlekking av fosfor og andre næringsstoff fra landbruk i vassdragene på høsten er et slikt tiltak.

Forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommuner, Rogaland er ett av flere tiltak for å redusere tilførselen av forurensende næringsstoffer til Jærvassdragene og er i tråd med Regionalt tiltaksprogram for vannregionen Rogaland jfr. tabell 15 aktuelle juridiske virkemiddel i landbrukssektoren

Forskriften er hjemlet i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 

I Forskriften likestilles nedmolding og overflatespredning. I begge tilfellene må det søkes om dispensasjon fra kommunen mellom 1. september og 1. november. Kommunen kan dispensere både fra sentral og lokal forskrift.

Forskriften er kunngjort på Lovdata: www.lovdata.no

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2018-05-24-1037 

 

Spørsmål om forskriften kan rettes til den enkelte kommune. 

 

Kommunene i Jæren vannområde har hatt saken opp til politisk behandling med følgende utfall: forskriften ble vedtatt i kommunene Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Gjesdal kommunestyre vedtok å utsette å eventuelt innføre en lokal forskrift til nasjonal forskrift foreligger, dog senest innen et år fra den 12.3.2018. Utvalg for plan og miljø i Sola kommune vedtok at Saken utsettes i påvente av den nasjonale forskriften. Klepp kommunestyre vedtok å utsatte saken.

 

 

Publisert: 02. juli 2018 Sist oppdatert: 02. juli 2018