gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Årets overvåking av vanntilstanden i Jæren vannområde er i gang

Siden 2004 har det blitt utført prøvetaking av Jærvassdragene som en del av et langsiktig felles overvåkningsprogram for Jæren vannområde. Årets overvåking er nå i gang.

Kyllesvatnet. Fotograf: Håvard Molversmyr

Årlig blir det gjennomført overvåkningsarbeid i 6-7 innsjøer i vannområdet, gjennom et samarbeid mellom kommunene på Jæren og sektormyndigheter som koordinerer eller bidrar på andre ansvarsområder. Denne gangen ble det tatt prøver av tre innsjøer i Lutsivassdraget i Sandnes kommune. Prøvetakingen, som er en del av et felles overvåkningsprogram for mange av elvene og innsjøene på Jæren, har som målsetting å gi en helhetlig oversikt over behovet for videre kunnskapsinnhenting. Analyser av utviklingstrender gir grunnlag for å vurdere behov for og effekt av tiltak. Bedre kunnskap om vannmiljøet og effekt av tiltak vil gjøre det mulig å avklare måloppnåelse og videre tiltaksbehov i neste planfase. Følgelig er overvåkingen svært viktig for oppfølging av regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland.

Se vannregion Rogalands sider om overvåking for mer informasjon om overvåkingsprogrammet.

Båt med overvåkning på Lutsivatnet Båt med overvåkingsutstyr på Lutsivatnet. Fotograf: Håvard Molversmyr

Over en årrekke har det blitt gjennomført planmessige overvåkningsaktiviteter i Jæren vannområde, som har resultert i betydelige datamengder og lange dataserier for en rekke vannforekomster. Selv om nåværende overvåkningsprogram startet i 2004, har enkelte vannforekomster tilnærmet 30 års sammenhengende dataserier. Dette gjelder for eksempel for Frøylandsvatnet i kommunene Time og Klepp, og Skas-Heigre kanalen i Figgjo. Resultatene viser at forbedringer skjer gradvis og langsomt, men at det flere steder er tegn til positiv utvikling i vannkvaliteten.

Måling og registrering av oksygenmetning og temperatur i LutsivatnetMåling av oksygenmetning og temperatur i Lutsivatnet. Fotograf: Håvard Molversmyr

(Hold musepekeren over bildet for å se et annet bilde)

 

Tilsetting av Lugols løsning for å bevare algeprøveneTilsetting av Lugols løsning for å konservere algeprøvene. Fotograf: Håvard Molversmyr

Gjennom analyser av både biologiske og kjemiske faktorer kartlegges tilstanden i vassdragene, som bidrar til et omfattende kunnskapsgrunnlag. Undersøkelsene viser at Jærvassdragene fortsatt har utfordringer med vanntilstanden i mange av vassdragene, for eksempel Hålandsvatnet og Frøylandsvatnet, hovedsakelig grunnet avrenning fra landbruk og avløp. Derfor er videre overvåkningsarbeid og tiltak nødvendig for å bedre vanntilstanden i vannområdet.

Gjødsling av åker rett ved KyllesvatnetEn åker er nylig gjødslet rett ved Kyllesvatnet. Fotograf: Håvard Molversmyr

Les den nyeste rapporten for overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde her eller last ned presentasjonen av rapporten her.

 

Rapportene for overvåkingen i Jærvassdragene fra 2004 - 2018 finner du under «Overvåkingsrapporter».

Publisert: 20. juni 2019 Sist oppdatert: 26. juni 2019