gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Gjesdal og Klepp kommuner har vedtatt forskrift om avgrensing av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

I Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 er avrenning fra landbruket identifisert som en av hovedpåvirkningene i vannforekomstene i regionen. Utarbeidelsen av en lokal forskrift er et tiltak for å redusere avrenningen i fra landbruket. Jæren vannområde har vært pådriver for å få på plass en lokal forskrift som begrenser spredeperioden. Dette for å bedre vannkvaliteten i vassdragene på Jæren. Målet er å oppnå økologisk god tiltstand i alle vassdrag.

Gjesdal og Klepp kommuner har nå vedtatt å slutte seg til forskriften som Hå, Time, Sandnes, Stavanger og Randaberg vedtok i fjor. Forskriften vil nå hete: "Forskrift om avgrensning av spredeperiode for husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, Hå, Time, Sandnes, Stavanger, Randaberg, Gjesdal og Klepp kommuner, Rogaland". Forskriften sier at det er forbudt å spre gjødselvarer mv. av organisk opphav etter 1. september.

Det er gledelig at nesten alle kommunene i Jæren vannområde har vedtatt den lokale forskriften, dette er viktig for å sikre lik behandling innenfor vannområdet. Eneste kommunen som ikke har vedtatt forskriften er Sola kommune som i fjor vedtok at saken skulle utsettes i påvente av den nasjonale forskriften.

Forskriften finnes på lovdata: https://lovdata.no/register/lovtidend

 

 

 

 

 

Publisert: 18. juni 2019 Sist oppdatert: 21. juni 2019