gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Jæren vannområde

Grensene til vannområdet følger ikke kommunegrensene, men vassdragsgrensene. Jæren vannområde består derfor hovedsakelig av 8 kommuner som deltar aktivt i arbeidet i vannområdet. Jæren vannområdeutvalg er den politiske styringsgruppa. I tillegg til den administrative "Arbeidsgruppa" som er nært tilknyttet vannområdeutvalget, finnes det også to faggrupper.

Foto: Marit Apneseth

Jæren vannområde er et regionalt samarbeid for å bedre miljøtilstanden til vassdragene og fjordene. Organisasjonen består av 8 kommuner på Jæren; Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Rogaland fylkeskommune koordinerer arbeidet, mens Fylkesmannen i Rogaland og andre sektormyndigheter bidrar aktivt inn på deres ansvarsområder. Hensikten med organisasjonen er å bidra til en helhetlig og samordnende vannforvaltning av vassdrag, grunnvann og kystvann. For mange av vassdragene og fjordområdene er det satt i gang miljøtiltak for å forbedre miljøtilstanden. 

Kart over vannområdet:


Grensene til vannområdet følger ikke kommunegrensene, men vassdragsgrenser. Deler av Bjerkreim og Eigersund kommune er derfor innenfor vannområdet, mens deler av medlemskommunenes områder ligger innenfor tilgrensende vannområder.


Gruppene i organisasjonen:

  • Jæren vannområdeutvalg
  • Arbeidsgruppe
  • Temagruppe avløp
  • Temagruppe landbruk (Frivillige tiltak i landbruket)
  • Referansegruppe

Hovedpartnere:
Stavanger kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Gjesdal kommune
Time kommune
Klepp kommune
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland


Figgjovassdraget:


Figgjovassdraget er et av vassdragene i Jæren vannområde . Figgjovassdraget var et av pilotprosjektene i den første fasen med vannforvaltningsplaner. Forvaltningsplan for dette vassdraget ble godkjent 11. juni 2010. Tiltaksfasen varer ut 2015, og blir revidert i regional plan for vannforvaltning (2016-2021).

 Les mer Figgjo i pilotfasen her .


Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. juni 2015