gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Bjårvatnet

Bjårvatnet ligger i Hå kommune. Bjårvatnet er det eneste vassdraget i Norge, der det er forekomst av smal vasspest (Elodea nuttallii), som er en introdusert plante fra Nordamerika.

 

Bjårvatnet er en relativt næringsrik innsjø, med potensiale for betydelige algeoppblomstinger. Men det er forekomsten av smal vasspest som skaper mest bekymring, siden denne antas å være en alvorlig trussel mot arter i innsjøen.

Les mer om vasspest og smal vasspest på Miljøstatus: www.miljostatus.no/Vasspest/ 

UNDERSØKELSER: 

I 2009 fikk Aksjon Jærvassdrag statlige midler til å kartlegge og vurdere betydningen av interngjødsling i Bjårvatnet, samt å gjennomføre en innsjøovervåking med fokus på vannsøylen. Last ned rapporten under. 

NIVA har gjennomført et tre-årig forskningsprosjekt i Bjårvatnet, der hensikten er å etablere kunnskap om effekt av ulike metoder for mekanisk klipping av den smale vasspesten. Siste del av prosjektet vil være å utarbeide en evalueringsrapport. Det er foreløpig uavklart når en rapport vil komme ut. 

smal vasspest fra Bjårvatnet

Publisert: 16. juli 2014 Sist oppdatert: 12. juni 2015