gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Felles overvåkingsprogram av Jærvassdragene


Jæren vannområde har et felles overvåkingsprogram for mange av elvene og innsjøene på Jæren.

 Foto: Kjell Einan

Felles overvåkingsprogram inneholder:

  • Innsjøovervåking, 6-7 innsjøer hvert år
  • Undersøkelse av vannkjemi på elver/bekker med månedlig prøvetaking 
  • Undersøkelse av begroingsalger, bunndyr og fisk i elver/bekker
  • Undersøkelser av vannplanter i innsjøer

Innholdet varierer noe fra år til år, avhengig av økonomisk ramme.
Overvåkingen har vært delfinansiert med statlige midler siden 2004. 


Overvåking av Jærvassdragene 2018: Rapport kan lastes ned her.


Andre undersøkelser;
Det er gjennomført mange ulike undersøkelser i Jærvassdragene;
-  Frøylandsvatnet og Hålandsvatnet har fått et særlig fokus pga store forurensningsproblemer fra landbruk og avløp.
- Det har tidligere det vært nødvendig å sette fokus på Bjårvatnet, pga den introduserte arten smal vasspest.

Rapportene for overvåkingen i Jærvassdragene fra 2004 - 2013 finner du under "Overvåkingsrapporter".

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 15. juni 2015