gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Frøylandsvatnet


Frøylandsvatnet i Orrevassdraget er den av innsjøene på Jæren som har vært fulgt lengst og tettest når det gjelder vannkvalitet.

"Aksjon Frøylandsvatn" ble opprettet allerede på 1980-tallet i et samarbeid mellom kommunene Klepp og Time, og var på mange måter forløperen til Aksjon Jærvassdrag og Jæren vannområde.

Det eksisterer lange måleserier for Frøylandsvatnet som gir et godt bilde av utviklingen som har vært. I tillegg har det de senere år vært gjort undersøkelser av utvikling i vannkvalitet helt tilbake til 1800-tallet,  innsjøsedimentenes betydning for interngjødsling, og muligheter for å påvirke vannkvalitet gjennom utfisking av lagesild og sik.


FAKTAARK 2012:

Miljøtilstanden i Frøylandsvatnet 2011
Tiltak og undersøkelser i Frøylandsvatnet gjennom 40 år

 

OVERSIKT OVER PROSJEKTER:

Prosjekter 2012
Prøvefiske og utfisking i Frøylandsvatnet 2012  

Prosjekter 2010
Utfisking av sik og lagesild i Frøylandsvatnet 2010
Sammenstilling av tiltak og undersøkelser i Frøylandsvatnet 2010/2011

Prosjekter 2009

Prøvefiske i Frøylandsvatnet i september 2009

Prosjekter 2007
Utfisking av lagesild i Frøylandsvatnet i 2007

Prosjekter 2005
Kartlegging og vurdering av interngjødsling i Frøylandsvatnet
Innsjøhistoriske undersøkelser i Frøylandsvatnet
Prøvefiske i Frøylandsvatnet i 2005

Flere artikler knyttet til Frøylandsvatnet ligger under følgende linker:
Overvåking
Undersøkelser, prosjekter og rapporter
Evalueringer og analyser
Faktaark

Publisert: 28. juni 2013 Sist oppdatert: 16. juni 2015