gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hålandsvatnet


Hålandsvatnet er en av de mest næringsrike innsjøene på Jæren og det er gjennomført flere undersøkelser av miljøtilstanden.

Hålandsvatnet har lenge vært påvirket av jordbruksaktiviteter og tilførsler fra spredt avløp. Med jevne mellomrom har det vært oppblomstringer av blågrønnalger. Siden 80-tallet har innsjøen blitt grundig undersøkt og mye har blitt gjort for å bedre vannkvaliteten.

FAKTAARK 2012
Hålandsvatnet gjennom 30 år

OVERSIKT OVER PROSJEKTER

Prosjekter 2010
Undersøkelser av sedimentene i Hålandsvatnet

Prosjekter 2008/2009
Undersøkelser i Hålandsvatnet

Prosjekter 2006
Hålandsvatnet tilførselsberegninger

Prosjekter 2005
Undersøkelser i Hålandsvatnet

Flere artikler knyttet til Hålandsvatnet ligger under følgende linker:
Overvåking
Undersøkelser, prosjekter og rapporter
Evalueringer og analyser

Publisert: 28. juni 2013 Sist oppdatert: 16. juni 2015