gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Marin overvåking og undersøkelser

Jæren vannområde gjennomførte diverse marine undersøkelser i kyst- og fjordområdene i perioden 2010-2012. Kunnskapen om kystvannet er blitt betraktelig forbedret etter disse undersøkelsene. 
Det vil være behov for oppfølgende undersøkelser. 

Foto: Frank Emil Moen

Jæren vannområde startet opp med undersøkelser av kyst- og fjordsonen i 2010. Gandsfjorden og Hafrsfjorden ble plukket ut i første omgang. Rapport fra disse undersøkelsene finner du under.

Undersøkelsene ble  videreført i 2011, og prøvetaking ble gjennomført fra juni 2011 til mai 2012. Overvåkingen ble utført i et samarbeid med IVAR, Stavanger kommune og Sandnes kommune (Kommunenes resipientundersøkelser). Jæren vannområde har et særlig fokus på Gandsfjorden, Hafrsfjorden, Høgsfjorden og Jæren rev, men undersøkelsene omfatter totalt 20 vannforekomster. 


Rapport fra disse undersøkelsene kan lastes ned under (obs: stor fil).


Det marine overvåkingsprosjektet i Jæren vannområde har vært fullfinanisert av Klima- og forurensningsdirektoratet (nå: Miljødirektoratet). 

Relaterte dokumenter:
Kyst og fjordovervåking 2010
Rapport Marin overvåking og resipientundersøkelser Stavangerhalvøya 2011-2012

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 15. juni 2015