gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Undersøkelser, prosjekter og rapporter

Her legges det ut undersøkelser, prosjekter og rapporter gjennomført i Jæren vannområde.

 
 
For rapporter til overvåking, se under "Overvåkingsrapporter".
 
2017
Kartlegging og vurdering av fysiske inngrep i Figgjovassdraget og Storånavassdraget (Ecofact rapport 587)
Vedleggene (Dersom vedleggene skal skrives ut, må de skrives ut i A3, liggende papirretning, alle kolonner på ett ark
-
-
2016
----
2015

2014
Jæren vannområde - Ei organisasjonsevaluering. HLB Arbeidsrapport nr. 1, 2014. 
 

2013
Tilrettelegging for fuglekikking på Jæren. Forprosjekt. Ecofact rapport 154
Ugjødslede randsoner/ Vegetasjonssoner som rensetiltak for partikkel- og næringsavrenning langs vassdrag. Bioforsk - Notat 2013. 

 
2012
 
2011
 
2010
Undersøkelser i Bjårvatnet. Rapport IRIS - 2010/133
 
2009
 
2008
Reetablering av dam på Smeaheia. Ambio Miljørådgivning AS
 
2007
 
2006
Undersøkelser i Hålandsvatnet 2005. Rapport IRIS - 2006/068
Hålandsvatnet - tilførselsberegninger. Rapport IRIS - 2006/134
Fangdamsedimenter på Jæren. Bioforsk rapport Vol. 1 Nr. 133
Vasspest og Smal vasspest. NIVA Rapport LNR 5295-2006
 
2005
Publisert: 09. juni 2015 Sist oppdatert: 10. juni 2015