gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannmiljø i skolene

Jæren vannområdeutvalg er opptatt av at skolene bidrar til at elever får innsikt i hvorfor godt vannmiljø er viktig og hva som kan gjøres for bedre vannkvaliteten. Jæren vannområde har fått utarbeidet et undervisningsopplegg for skolene, som kan lastes ned herfra.

Foto: Svein Oftedal 

Informasjons- og undervisningsmateriell for skolene:

Det er utarbeidet et informasjonark om bunndyrundersøkelser, særlig knytta til Jærvassdragene (A3, pdf).

Det er utarbeidet lærer- og elevveiledning for miljøundersøkelser i elver og bekker.

- Lærerveiledning (pdf)

- Elevveiledning (pdf)

De to skjemaene som ligger inne i elevveiledningen kan lastes ned i word-format:

- Skjema A - om nedbørfeltet

- Skjema B - Forurensningstilstand

 

Kursopplegg for naturfaglærere:

Time kommune og Vitengarden samarbeidet i 2015 med å utarbeide et teoretisk og praktisk kursopplegg for naturfaglærere i kommunen. 

Hensikten med kursopplegget er få bedret kunnskapsnivået til lærerne slik at de kan gjennomføre undervisningsopplegg på vannmiljøundersøkelser for sine elever.

 

 

Publisert: 24. april 2015 Sist oppdatert: 24. april 2015