gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Ryfylke vassområdeutval 12.juni

Ryfylke vassområdeutval hadde sitt første møte i denne valperioden 12.juni. Lin-Veronica Jacobsen blei vald som leiar, Eva Jakobsson som nestleiar. 

Saklista:

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling
Sak 2: Orientering om vassforvaltningsarbeidet og status i Ryfylke vassområde
Sak 3: Mandat og arbeidsoppgåver for Ryfylke vassområde
Sak 4: Val
Sak 5: Overvaking og problemkartlegging i 2017
Sak 6: Arbeidsplan 2017
Sak 7: Neste møte
Sak 8: Eventuelt

Referat frå møte med alle vedlegg finn du under. 

12.06.17 Vassområdeutval Innkalling og sakliste Referat med vedlegg

-Mandat og oppgåver

-Arbeidsplan 2017

-Vegard Ness (presentasjon): "Vannområdearbeidet og vannkoordinatorens rolle-og litt om bakgrunn og veien fremover!

-Jarle Lunde (presentasjon): "Vasskvalitet i Ryfylke vassområde-ein oversikt"

 

Publisert: 25. juni 2017 Sist oppdatert: 26. juni 2017