gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte og befaring i Ryfylke vassområde

Arbeidsgruppa og Ryfylke vassområdeutval hadde fellesmøte 28. september. Som del av møte var det ei befaring til Skarbekken på Jørpeland. Cowi informerte om  miljøtilstandsundersøkinga 2017, og demontrerte metodar som blir nytta. 

Sakliste

Sak 9/17: Befaring Skarbekken, Jørpeland.
Sak 10/17: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 11/17: Miljøtilstandskartleggig i Nessavatnet, Mosvatnet og Erekjeret/Høletjørna
Sak 12/17: Orientering om problemstillingar og utfordringar i kvar kommune
Sak 13/17: Orientering - vilkårsrevisjon i Ulla Førre
Sak 14/17: Uttale til «Innspel til revisjon i Røldal-Suldal»
Sak 15/17: Neste møte
Sak 16/17: Eventuelt

Referat frå møte med alle vedlegg finn du under. 

Dato Møte Saklista Referat Relaterte dokument
28.09.17 Fellesmøte:
Vassområdeutval og arbeidsgruppa
Innkalling og sakliste Referat med vedlegg

Presentasjon: "Ulla –Førre. Vegen mot eit revisjonskrav" AvJarle Lunde  

Publisert: 12. oktober 2017 Sist oppdatert: 12. oktober 2017