gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilstandsundesøkingar i 2017

Eit grunnprinsipp for vassforskrifta er at vassforvaltninga skal være kunnskapsbasert. Dette forutsett gode, vitenskapelige undersøkelser om miljøtilstanden. I 2017 gjennomfører me fleire undersøkingar i Ryfylke vassområde. 

I svært mange vassførekomstar er miljøtilstanden vurdert uten basis i faktiske data, men er i stor grad basert på opplevd tilstand eller påverknadsanalysar. Dette er kunnskapsmangler som vassforvaltningsplanen peikar på, og innhenting av kunnskap er derfor høyt prioritert i den fasen me er i no. Ny kunnskap vil kunne avklare behov for tiltak.

I følgjande lokalitetar blir det gjort miljøtilstandsundersøkingar i 2017:

Vann-nett ID

Innsjøvassførekomst

Kommune

Merknad

032-23082-L

Nordvatnet

Strand

 

032-23097-L

Åsvatnet

Strand

 

032-23094-L

Nordlandsvatnet

Strand

 

035-24205-L

Nattlandsvatnet

Suldal

 

 

Elvevassførekomst

 

 

037-69-R

Svandalen

Sauda

 

037-71-R

Bekken innover Birkeland

Sauda

 

037-8-R

Nordelva (Åbødalselva)

Sauda

2 prøvestasjoner

036-191-R

Bergjord - Nereim

Suldal

 

036-93-R

Suldalslågen øvre

Suldal

 

036-92-R

Suldalslågen nedre

Suldal

 

032-37-R

Skarbekken

Strand

 

032-39-R

Fjellsåna

Strand

 

032-29-R

Leirangbekken

Forsand

 

034-19-R

Bekkefelt Finnøy

Finnøy

5 prøvestasjoner

034-25-R

Kota

Hjelmeland

2 prøvestasjonar

035-7-R

Husstølåna

Hjelmeland

Kartlegging av elvemusling

034-29-R

Bekk mellom Hanasand og Eltarvåg

Rennesøy

 

034-30-R

Rennesøy Hanasand til Eltarvåg, bekkefelt

Rennesøy

 

034- 28- R

Rennesøy og Austre Åmøy bekkefelt

Rennesøy

5 prøvestasjonar

Publisert: 05. oktober 2017 Sist oppdatert: 05. oktober 2017