gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovudutfordringar i Ryfylke vassområde

I samband med revidering av "Regional plan for vannforvaltning" for ny planperiode 2022 – 2027 har vassområde utarbeida dokumentet "Hovudutfordringar i Ryfylke vassområde

Dokumentet inneheld ei oppdatert oversikt over miljøtilstand, påverknader og status for gjennomføring av tiltak i Ryfylke vassområde. Det presenterer kva som var dei viktigaste utfordringane i førre planleggingsrunde, og kva for utfordringar som gjeld no, og som skal setjast på dagsordenen og arbeidast vidare med i neste forvaltingsplan og tiltaksprogram.

Publisert: 28. mai 2019 av jarle.lunde@suldal.kommune.no Sist oppdatert: 28. mai 2019