gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møtereferat frå arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde

Arbeidsgruppa i Ryfylke vassområde hadde møte 7. januar. Referat finn du her.

Saker i møte:
01/20 Status og vegen vidare når det gjeld organisering av vassområde
02/20 Status for undersøkingar/prosjekt
03/20 Søknadar om tiltaksmidlar og fiskefondsmidlar
04/20 Arbeidet med rullering vassforvaltningsplanen
05/20 Eventuelt

Alle innkallingar og referat frå møte i arbeidsgruppa og vassområdeutval finn du på denne sida.

Publisert: 20. januar 2020 Sist oppdatert: 20. januar 2020