gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i indre Ryfylke

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Ryfylke vannområde kartlagt sjøørrethabitat i 23 vassdrag i indre Ryfylke. Det er foreslått 55 tiltak. 

Flaskehalser for produksjon av ungfisk er vurdert, og vandringshindre og fysiske inngrep er beskrevet, kategorisert og kartfestet. Undersøkelsene omfattet også ungfiskundersøkelser ved elektrofiske. Det er foreslått tiltak i prioritert rekkefølge for hvert enkelt vassdrag. Formålet med tiltakene er i første rekke å øke produksjonen av sjøørret, men også å forbedre vassdragenes status i henhold til vannforskriften.

Rapporten kan du laste ned her.

Publisert: 14. mai 2020 Sist oppdatert: 14. mai 2020