gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Streaming av seminar i Sogndal 18. nov. om miljømål i regulerte vassdrag.

Sogn og Fjordane vassregion har sendt Regional plan for vassforvaltning på høyring. Frist for uttale er 31.03.2015. I løpet av konferansen vert det halde foredrag og drøfta spørsmål knytt til høyringsdokumenta. Du kan få tilgang til det som vert sagt i løpet av konferansedagen.

Publisert: 17. november 2014 Sist oppdatert: 17. november 2014