gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeidsseminar - FoU prosjektet om flaum og betre miljøtilstand i vassdrag

Arbeidsseminar i samband med FoU prosjektet om flaum og vassdragsmiljø vert helde i Aurland, Naustdal og i Gulen i vår. Seminara vert innleia med informasjon om prosjektet. Deretter vert det drøftingane om utfordringar og moglege løysingar på flaumsikring i pilotvassdraga Aurlandselvi, Flåmselvi, Nausta og Storelva ved Brekke i Gulen.

FoU-prosjektet vil finne fram til miljøvennlege metodar for restaurering av vassdrag samstundes som vassdraga vert trygga mot flaum. Vassdraga Aurlandsvassdraget, Flåmselvi, Nausta og Storelva ved Brekke i Gulen er i prosjektet. 

Meir informasjon om prosjektet

Arbeidsseminar våren 2018

Flåmselvi og Aurlandsvassdraget i  Aurland 14.4.2018

Nausta i Naustdal 23.4.2018

Storelva i Brekke i Gulen, dato ikkje fastsett enno

Publisert: 11. april 2018 Sist oppdatert: 11. april 2018