gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringsinnspel - planprogram og hovudutfordringar

Her finn du oversikt over innsendte høringsinnspel til planprogam og hovutfordringar knytt til oppdatering av vassforvaltningsplanen for 2022 -2027.

Sognefjorden Vel.pdfSida vert løypande oppdatert:

1. Planprogram for Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland vassregion (ny Vestland vassregion frå 1.1.2020):

2. Hovedutfordringar for Sogn og Fjordane vassregion med vedlegg frå vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. 

Statlege etatar
Etat Planprogram Hovudutfordringar
Kystverket Kystverket - planprogram Kystverket - hovudutfordringar
Norges vassdrags- og energidirektorat    
Statens vegvesen SVV - planprogram SVV - hovudutfordringar

Direktoratet for mineralforvaltning

- vedlegg

   
Miljødirektoratet Miljødirektoratet - planprogram Miljødirektoratet - hovudutfordringar
Fiskeridirektoratet    
Fylkesmannen i Vestland    
     
     

 

Kommunar
Kommune Planprogram Hovudutfordringar
Jølster kommune    
Askvoll og Fjaler kommuner    
     
     
     
     
     
     
     

 

Interessentar, lag og organisasjonar
  Planprogram Hovudutfordringar

Norske lakseelvar 090419 

Norskelakseelver 250619

   
Sjømat Norge    
 SFE Produksjon AS  SFE - planprogram  SFE - Hovudutfordringar
 Hydro Energi AS Hydro Energi AS - planprogram  
Vasskraftprodusentar i Sogn og Fjordane    
Norsk friluftsliv SRN Sabima    
 Miljøvernforbundet    
 Energi Norge    

Statkraft

- vedlegg

   

Norsk Industri

- vedlegg NIVA notat

   

Sognefjorden Vel

   

FNF - SFT - NJFF SF - NVF SF - Fjordane Friluftsråd

   
Publisert: 04. juni 2019 Sist oppdatert: 04. juni 2019