gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Vassregion Vestlandet vart delt inn i Vassregion Sogn og Fjordane og Vassregion Hordaland 1.1.2010. Sogn og Fjordane fylkeskommune er vassregionmynde for Vassregion Sogn og Fjordane. Vassregionmynda er ansvarlig for å leie planprosessen fram mot ein forvaltningsplan for alt vatnet langs kysten, i vassdrag og grunnvatnet. Planen skal vere heilskapleg og sektorovergripande for vassregionen. Arbeidet er lovfesta i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskrifta). Vassregionen er delt i i vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.  

Vassregionmynde Sogn og Fjordane fylkeskommune
Vassregionutvalet

Leiar: Karen Marie Hjelmeseter (Sp), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Vara: Bjørn Hollevik (H)
Nestleiar Jorunn Eide Kirketeig (Ap). Vara: Rita Navarsete (FrP), Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Medlemmer:
Alle kommuner, fylkeskommunene, statlige og regionale myndigheter, vannområdene

Arbeidsutvalget Leiar: Karen Marie Hjelmeseter (Sp, Fylkestinget, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Medlemmer:
Fylkeskommunene, statlige og regionale myndigheter, vertskommunane i vassområda

Regional referansegruppe Private og allmenne interesser, samt berørte rettighetshavere
Publisert: 15. januar 2015 Sist oppdatert: 15. januar 2015