gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Moderat tilstand i botnsedimentet i Olden

NIVA påviste i 2008 særs høge verdiar av miljøgifta tributyltinn (TBT) ved cruiseskiphamna i Olden. Målingar i 2009 synte vesentlege lågare verdiar av TBT i botnsedimenta.

På bakgrunn av dei høge målingane i 2008 fekk Fjord – Lab AS oppdrag med å ta nye prøver av botnsedimentet i 2009. Dei tre inste målepunkta nærast cruiseskiphamna fekk tilstandsgruppe III, moderat tilstand. Tre stasjonar på djupna lenger ut lenger ut fekk tilstandsklasse II, god tilstand. Oppdraget var gitt av Nordfjordhamn IKS.

Rapporten frå målingane i 2009 finn du her.

Publisert: 06. februar 2013 Sist oppdatert: 16. januar 2015