gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvaking - begroing i elvar i 2010

Tilstanden i 26 elvar vart kartlagd i 2010 med omsyn til næringstilhøve og forsuring. Vurderingane bygger på analyse av begroingsalgar frå elvane. Nordfjord har betre økologisk tilstand enn Sogn og Sunnfjord utifrå desse undersøkingane.

 NIVA har på oppdrag frå fylkesmannen analysert data og skreve rapport frå undersøkingane.

Kontaktperson hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er John Anton Gladsø, e-post; fmsfjag@fylkesmannen.no

NIVA Rapport 6205-2011 Begroingsalger på 26 lokaliteter i Sogn og Fjordane 2010

Publisert: 06. oktober 2011 Sist oppdatert: 16. januar 2015