gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane

Overvakingsprogrammet er oppsummert i høyringsutgåva av Regional plan for vassforvaltning og Tiltaksprogrammet for Sogn og Fjordane vassregion. Innspel til overvakingsprogrammet kan gjevast gjennom innspel til desse dokumenta. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utarbeidd overvakingsprogrammet.

 

Sogn og Fjordane vassregionutval slutta seg til overvakingsprogrammet for regionen i møtet 20. august 2013. Overvakingsprogrammet kan lastast ned her.

Publisert: 28. oktober 2014 Sist oppdatert: 18. november 2014