gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Problemkartlegging innan vassområde Stryn

Rapport frå problemkartlegging i tre fjordområde i indre Nordfjord/ Faleidfjorden hausten 2008

Stryn vassområde var ein av 30 pilotområde i Noreg som inngjekk i første planfase. Arbeidet endte opp i ein forvaltningsplan og tiltaksprogram vedteke i 2010. Stryn vassområde inngår no i Nordfjord vassområde.

 

NIVA-rapport Stryn marint

Publisert: 06. desember 2013 Sist oppdatert: 16. januar 2015