gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Forvaltningsplan for Sogn og Fjordane godkjent av Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har godkjent den regionale forvaltningsplanen for vassregion Sogn og Fjordane.

Vassforvaltningsplanen gjeld for perioden 2016 - 2021. Planen vart vedtatt av Sogn og Fjordane fylkeskommune 8. desember 2015. Han er no godkjent av Klima- og miljødepartementet med ein del endringar som gjeld samferdsle- og vasskraftsektorane. Endringane gjeld mellom anna forlenga utsetting av fristen for å nå miljømål, samt ein del lemping i krav om tiltak i vasskraftssektoren, i forhold til det forvaltningsplanen la opp til.

Godkjenningsbrev frå Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016

Publisert: 15. juli 2017 Sist oppdatert: 03. mars 2017