gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Framlegg til høyringsutkast av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet vert handsama av av fylkesutvalet for Sogn og Fjordane 24. september 2014. Under finn du utkast til plan og program.

   

Utkast til høyringsutgåve av vassforvaltningsplan og tiltaksprogram:
Vedlegg 1 - Svært modifiserte vassførekomstar (SMVF) - pdf - excel     
Vedlegg 2 - Utsett frist - pdf - excel 
Vedlegg 3 - Mindre strenge miljømål - pdf - excel
Vedlegg 1 Tiltaksprogram - pdf - excel

  

Publisert: 03. september 2014 Sist oppdatert: 01. april 2015