gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fråsegn til Regional plan og tiltaksprogram

Her vert fråsegn til høyringsutgåve av planen lagt ut. Uttale frå kommunar, statlege mynde, interesseorganisasjonar, privatpersonar m.fl.vert lagt ut på denne nettsida etterkvart som dei kjem inn.

 

STATLEGE ETATAR

Fiskeridirektoratet

Forsvarsbygg.pdf

Fylkesmannen hovuddokumnet.pdf 

Jernbaneverket.pdf 

Kystverket - uttale.pdf

Miljødirektoratet - Oversendingsbrev

NVE.pdf

Statens vegvesen (SVV)

 

KOMMUNAR

Askvoll og Fjaler - Landbruksforvaltninga.pdf

Aurland kommune.pdf

Balestrand kommune

Bremanger kommune.pdf

Eid kommuene - Høyringsuttale.pdf

Flora kommune - høyringsfråsegn.pdf

Førde kommune - Uttalev.pdf

Gaular kommune.pdf

Gloppen kommune - oversendingsbrev.pdf

Gulen kommune - oversendingsbrev.pdf  

Høyanger kommune.pdf

Jølster kommune.pdf

Luster kommune.pdf

Oslo kommune.pdf

Stryn kommune.pdf 

Vik kommune.pdf

Årdal kommune oversendingsbrev.pdf

 

VASSOMRÅDE

Nordfjord vassområdeutval.pdf

Nordfjord vassområde - administrativt innspel.pdf

 

UNDERVISNING- / FORSKINGSINSTITUSJONAR

Høgskulen i Sogn og Fjordane.pdf

 

INTERESSEORGANISAJONER

Aurland elveigarlag.txt

BKK.pdf

E-CO Energi.pdf

Energi Norge.pdf

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Flåm elveigarlag.txt

Forum for natur og friluftsliv - FNF

Hydro.pdf

Hydro Aluminium - Høyanger.pdf 

Hydro Aluminium AS - Årdal - høyringsuttale.pdf

Hydro Energi.pdf

Kystpartiet i Sogn og Fjordane.pdf

LVK.pdf

Lærdal elveeigarlag.pdf

Naturvernforbundet - Sjødeponi.pdf

Naturvernforbundet uttale.pdf

NHO.pdf

NORGES FISKARLAG.pdf

Norsk Vann BA.pdf

Norske lakseelver - Norges Bondelag.pdf

Norsk Villaksbevaring.pdf

SABIMA- SRN - Naturvernforbundet.pdf

SFE -Fråsegn til regional plan for vassforvaltning.pdf

Sogn og Fjordane Bondelag.pdf

Sogn Villaksråd - Brev Klima og miljødepartementet.pdf

Sognefjorden Vel - Oversendingsbrev.pdf

Sognekraft.pdf

Statkraft.pdf 

Sunnfjord energi.pdf

Vetlefjorden grunneigarlag.pdf

Østfold energi - oversendingsbrev.pdf 

 

PRIVATE

Øystein Helle - Holmedal.pdf

Kjell Arild Heggdal - Innvik og Utvik.txt

Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014