gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innspel til tiltaksanalyse og tiltaksprogram

Nasjonale og regionale styresmaktar har sendt innspel tiltiltaksanalysane og tiltaksprogrammet. På denne sida vert alle innspel sendtdirekte til vassregionmynda lagt ut. Sida vert fortløpande oppdatert.

Vassregionmynda har sendt innspela vidare til vassområda slik at dei kan vert inkludert i tiltaksanalysane for vassområda. Innspel som kjem inn for seint til å verte handtert på vassområdenivå, vert teke som innspel til tiltaksprogrammet for vassregionen.

Frist for direkte innspel til tiltaksprogrammet er 20. februar 2014.

Innkomne innspel til vassregionen:

Klima- og forurensningsdirektoratet
12.04.2013

Klif Oversendingsbrev Innspill til tiltaksanalysene.pdf


Direktoratet for naturforvaltning
27.06.2013

DN Oversendingbrev Adresseliste.pdf

Notat: Innspill til miljømål og tiltaksanalyser


Kystverket
2013

Kystverket overseningsbrev 19.12.2013.pdf

Oversikt over tiltak utført og planlagt i Sogn og Fjordane 30.08.13


Statens vegvesen
01.10.2013

Oversendingsbrev- innspel til tiltaksplan


Vestlandsaliansen
28.11.2013

Vestlandsalliansen - oversendingsbrev


Fiskeridirektoratet
19.12.2013

09.04.2014

Miljødirektoratet
23.12.2013 til 21.02.2014
NVE
17.09.13 - brev
18.02.2014
19.03.2014 - brev
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
18.02.2014

FNF Sogn og Fjordane
16.03.2014 - brev

Kystverket og Miljødirektoratet
09.04.2014
13.05.14 - Brev
Notat

Innkomne innspel til vassområda

• Innspel til Ytre Sogn
• Innspel til Nordfjord
• Innspel til Sunnfjord
• Innspel til Indre Sogn


Publisert: 24. februar 2014 Sist oppdatert: 31. mars 2015