gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Innspelsrunde - Reviderte miljømål i regulerte vassdrag september 2015

Innspel til framlegg til endra miljømål i regulertevassdrag finn du under.

Vassforvaltningsplan og tiltaksprogram for Sogn og Fjordane vassregion har vore på høyring 01.10.2014 – 31.03.2015. I høyringa er det spelt inn endra miljømål for vassdrag som er sterkt modifiserte (SMVF) grunna regulering. 

Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval ønskja å gi ulike interessentar og sektorstyresmaktar høve til å uttale seg om framlegg til endra miljømål for desse vassførekomstane før saka vert lagt fram for vassregionutvalet i oktober. Innkomne innspel ligg under.

Aurland kommune.pdf

BKK.pdf

E-CO.pdf

Energi Norge.pdf

NVE.pdf

SFE.PDF

Sognekraft.pdf

Statkraft.pdf

Sunnfjord energi.pdf

Østfold energi.pdf

 

Utsendte dokument frå Fylkeskommunen:

Høve til å gi innspel til miljømål i regulerte vassdrag

Vedlegg 1 Reviderte miljømål - til utsending 22 september 2015.xlsx

Vedlegg 2 Miljømål i Vann-Nett.pdf

 

 

 

 

Publisert: 15. oktober 2015 Sist oppdatert: 15. oktober 2015