gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vassforvaltningsplan til politisk handsaming

Planen vert handsama i fylkesutval og fylkesting i november og desember.

Regional plan for vassforvaltning med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram for Sogn og Fjordane vassregion er sendt til politisk handsaming i fylkestinga i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Buskerud og Hordaland. 

Sogn og Fjordane har nær 97 % av arealet. Nabofylka til Sogn og Fjordane har berre små areal i vassregionen.

Planen vert handsama i fylkestinga 8-10. desember 2015. Før saka vert handsama i fylkestinga, vert saka handsama i fylkesutval og ev. i hovudutval. 

Plandokument, versjon 4.11.2015:

Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion
Excelversjon av vedlegg 8-12:

Tiltaksprogram

Handlingsprogram

Saksgrunnlag til Fylkesutvalet og Fylkestinget i Sogn og Fjordane

Oversikt over dato for fylkeskommunal behandling

  Fylkesutval Fylkesting
Sogn og Fjordane  25.11.15 8.-9. 12.15
Hordaland 3.12.15 8.-9.12.15
Buskerud 25.11.15 9.-10.12.15 
Oppland 1.12.15 8.-10.12.15
Møre og Romsdal 17.11.15 7.12.15
Publisert: 30. oktober 2015 Sist oppdatert: 30. oktober 2015