gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvakingsprogram for Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane vassregionutval slutta seg til overvakingsprogrammet for regionen i møtet 20. august 2013. Overvakingsprogrammet kan lastast ned her.

Overvakingsprogrammet er oppsummert i høyringsutgåva av Regional plan for vassforvaltning og Tiltaksprogrammet for Sogn og Fjordane vassregion. Innspel til overvakingsprogrammet kan gjevast gjennom innspel til desse dokumenta. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har utarbeidd overvakingsprogrammet.

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 20. januar 2015