gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyring - Tiltaksanalyse for Indre Sogn

Tiltaksanalyse for Indre Sogn Vassområde er send på høyring. Merknader og fråsegn skal sendast til Aurland kommune innan 15 januar 2014.

Høyringsutkast Tiltaksanalyse for Indre Sogn vassområde- versjon13. desember 2013

 

 

Det er kalla inn til møte i Indre Sogn Vassområdeutval torsdag 23. januar 2014 kl 14.00.

Stad; Aurland Rådhus, kommunestyresalen.

 

Saker til handsaming:

 

1.  Tiltaksanalyse for Indre Sogn vassområde (ISVO)

2.  Samarbeid mellom kommunane om avløp/jordbruksavrenning

3.  Leveranse frå sektormyndigheiter

4.  Ymse

 

 

 

Kontaktperson;

Bjørn Sture Rosenvold - bsr@aurland.kommune.no

Prosjektleder

94151579 – 57632951

Publisert: 16. desember 2013 Sist oppdatert: 01. april 2015